Monday, October 19, 2015

Social Media: ലൈക്കുകൾക്കും കമന്റുകൾക്കും അപ്പുറം

വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സഹായിക്കാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് കണ്ടാൽ നമ്മൾ സാധാ...

Posted by Collector, Kozhikode on Saturday, October 17, 2015

No comments:

Post a Comment