Friday, October 16, 2015

A Kerala Model to Die in Peace

1993-ൽ രണ്ട് ഡോക്ടർമാരും, രണ്ട് നഴ്സുമാരും, പിന്നെ വളരെ കുറച്ച് വൊളന്റിയർമാരുമായി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയ...

Posted by Collector, Kozhikode on Thursday, October 15, 2015

No comments:

Post a Comment