Wednesday, October 7, 2015

കരുണാർദ്രം കോഴിക്കോട്: ജനങ്ങളേറ്റെടുത്ത ജനങ്ങളുടെ പദ്ധതി

മാനസിക രോഗാശുപത്രിയിൽ ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു പുതിയ സീലിംഗ് ഫാൻ കൊണ്ട് വന്നു ഏല്പ്പിച്ചു. കരുണാർദ്രം കോഴിക്കോട്...

Posted by Collector, Kozhikode on Tuesday, October 6, 2015

No comments:

Post a Comment