Tuesday, October 20, 2015

Compassioante Kozhikode: സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക സംഘടനകളുടെ ശ്രദ്ധക്ക്

കോഴിക്കോടും പുറത്തുമുള്ള ഒരു പാട് മനുഷ്യരുടെ കരുണാർദ്രമായ ഇടപെടലുകളാണു ‌കരുണാർദ്രം കോഴിക്കോട്‌ (Compassionate Kozhikode)...

Posted by Collector, Kozhikode on Monday, October 19, 2015

No comments:

Post a Comment