Friday, October 2, 2015

Story of Kumaran: How a single act of compassion changed his life


നട്ടെല്ലിനു ക്ഷതം പറ്റി 15 വർഷo ഒരു കട്ടിലിൽ ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടിയ കുമാരേട്ടന്റെ ജീവിതം മാറ്റി മറിച്ചത് ഏതാനും സാധാരണ ...
Posted by Collector, Kozhikode on Thursday, October 1, 2015

No comments:

Post a Comment