Saturday, March 19, 2016

Kozhikode dist administration's initiative wins int award

http://www.business-standard.com/article/pti-stories/kozhikode-dist-administration-s-initiative-wins-int-award-116031800334_1.html

Posted by Collector, Kozhikode on Friday, March 18, 2016

Friday, March 18, 2016

Kudos to Compassionate Kozhikode: The Hindu

http://www.thehindu.com/news/cities/kozhikode/kudos-to-compassionate-kozhikode/article8368512.ece

Posted by Collector, Kozhikode on Friday, March 18, 2016

കംപാഷനേറ്റ് കോഴിക്കോട് പദ്ധതിക്ക് പുരസ്‌കാരം

Malayala Manorama 19.03.2016

Posted by Collector, Kozhikode on Friday, March 18, 2016

Thursday, March 17, 2016

നാലഞ്ച് MSW ക്കാരെ വേണമായിരുന്നു

കോഴിക്കോട്‌ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ രോഗിക ളുടെ ഒരു അവസ്ഥാ റിപ്പോർട്ട്‌ തയ്യാറാക്കുന്നതിനു സൈക്ക്യാട്രി സോഷ്യൽ വർക്കറെ ...

Posted by Collector, Kozhikode on Wednesday, March 16, 2016

Tuesday, March 15, 2016

Digital Literacy Workshop

ഡൽഹിയിലുള്ള ഡിജിടൽ എംപവർമെന്റ്റ് ഫൌണ്ടേഷൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക സംഘടനകൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സാദ്ധ്യതകൾ...

Posted by Collector, Kozhikode on Tuesday, March 15, 2016

Sunday, March 13, 2016

ലോകത്തെ നൂതനമായ പദ്ധതികളിൽ ഒന്നായി കരുണാർദ്രം കോഴിക്കോടിന് രാജ്യാന്തര അംഗീകാരം

Malayala Manorama 13.03.2016

Posted by Collector, Kozhikode on Saturday, March 12, 2016

Saturday, March 12, 2016

Laurel from Berlin for Kozhikode

ലോകത്തിൽ സന്ദർശ്ശിക്കപ്പെടേണ്ടതും അനുഭവിച്ചറിയേണ്ടതുമായ 50 നഗരങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ കോഴിക്കോടാണു എന്നാണു ആഗോള ടൂറിസ്ം ര...

Posted by Collector, Kozhikode on Friday, March 11, 2016

Thursday, February 11, 2016

കുളം കോരൽ - കഥ ഇതുവരെ

നാട്ടുകാർ സംഘം ചേർന്ന് കൊല്ലം പിഷാരികാവു ചിറ വൃത്തിയാക്കിയ കഥ ഇപ്പോൾ ഒരു മാതിരി ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാം. ഈ 'അവിടെ കുളം കോ...

Posted by Collector, Kozhikode on Wednesday, February 10, 2016

ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് സൗജന്യ കബ്യുട്ടർ പരിശീലനം

സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിനു കീഴിൽ മായനാട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുളള തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ, ഡി.ടി.പി (6 മാസം),...

Posted by Collector, Kozhikode on Wednesday, February 10, 2016

Wednesday, February 10, 2016

Times when 'Collector Bhayya' sounds better than 'Collector bro'

Our dear 'Chhaya' is back in Bangladesh and doing well... The love and affection shown by the people of Kozhikode while...

Posted by Collector, Kozhikode on Wednesday, February 10, 2016

Tuesday, February 9, 2016

A small act of compassion can change someone's life

Our volunteers from JDT had their chapati making session in Govt Mental Health Centre, Kuthiravattom today. We are...

Posted by Collector, Kozhikode on Tuesday, February 9, 2016

ഒരു പുതിയ കൂട്ടായ്മ

ജില്ലയിലെ നൂറിലധികം സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക സംഘടനകളും ഫേസ്ബുക്ക്‌ കൂട്ടായ്മകളും ഇന്നു കലക്ടറേറ്റ്‌ കോൺഫറെൻസ്‌ ഹാളിൽ ഒത്തുചേർന...

Posted by Collector, Kozhikode on Monday, February 8, 2016

Sunday, February 7, 2016

നന്ദി.. വീണ്ടും വരിക

തെരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ അടുത്ത്‌ വരുന്നു. ഇനിയങ്ങോട്ട്‌ പ്രചരണത്തിന്റെ തിരക്കാണു. കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം കോഴ...

Posted by Collector, Kozhikode on Sunday, February 7, 2016

Saturday, February 6, 2016

Service with smileys: The Times of India

KOZHIKODE: It is not every day that you appreciate an outgoing police officer's wit and humour. That's probably because it's not often that an officer signs off by tweeting: 'Alvida ... Until we tweet again' as former Mumbai police commissioner Ahmad Javed did. His last act before he handed over the reins of Mumbai police was to create a Twitter handle that turns routine public service messages into witty lines that get furiously retweeted.

Javed isn't alone in using humour, wit and a responsive online persona to draw in the public to clean lakes, report traffic violations or create a dialogue about drug use. A handful of government officials are moving away from drab social media accounts that looked like they were run by bots programmed only to wish followers on public holidays.

One of the earliest chirpy government accounts was ISRO's @MarsOrbiter, which recently wished 'earthlings' #HappyNewYear, while exclaiming, "North pole looks wicked cool here!" In the same vein, Kozhikode collector N Prasanth is 'bro' to his Facebook followers and chats with them about malaria prevention and civil society initiatives late into the night, while Mumbai customs deputy commissioner Kiran Kumar Karlapu is equally comfortable tweeting about gold biscuits recovered from inside water taps as he is about Andhra Pradesh politics.

"If we have to reach out to people, we have to go where they are," says Prasanth. It is the same reason that prompted former Bengaluru police commissioner MN Reddi in 2014 to set up Twitter handles for the force, probably the first for an Indian police department. The tech-savvy, young population of the city was getting restive about rising crime and apparent bureaucratic apathy. Rumours on WhatsApp and Facebook added to the stress levels and Reddi took to Twitter to reach out. "Urban policing is driven a lot by perception. You have to use media so that incorrect information can be corrected," says Reddi. The Bengaluru police's @CPBlr account notched up more than 3.5 lakh followers within a year. In the aftermath of the recent attack on a Tanzanian student by a mob, people used the Twitter handle to exchange information about the assailants.

Prasanth's "informal and casual style" has landed the Kozhikode district's FB page the highest number of followers among all district administration pages "While most other government pages use it for information dissemination, we are using it for consultation, public grievance redressal and mobilization as well," says Prasanth.

Javed was clear that the public service announcements on drug use and traffic violations had to be catchy enough to grab attention. He sought the services of a digital media agency and came up with witty lines like 'If you roll, we will weed you out. #HoshMeinAao' and 'If you overtake from the left, you can never be right. #FollowTrafficRules'.

Officials say social media is a tricky two-way street. For one, you need to monitor posts and respond to followers immediately. The collector says though he has a social media team he is always at hand through his smartphone. "I handle every message and post personally to keep the identity and individuality of the page. This is not a fan page of some film star that can be outsourced but a tool for administration," says Prasanth.

Sometimes listening to a rant is not enough. What really matters is follow-up action. "Listening is the first step in engaging with somebody," says Reddi, whose team issued Action Taken Reports on complaints. Prasanth famously fed Kozhikode biryani to volunteers who cleaned up a huge lake after reading his FB post seeking hands for the operation.

Though seniors are usually supporters, sometimes the attention could rile a politician or two, unhappy over the fact that social media is cutting red tape and middlemen. The old school of administration, which swears by secrecy, frowns upon community participation and crowdsourcing, mistaking it for publicity, says Prasanth. There is also another problem. "Many expect me to be an online demi god who can solve every problem," he says. The other day, a citizen demanded why the collector wasn't clearing an overflowing drain, which is clearly the civic agency's job. To that, he shrugs and writes "Not my job, but tell me bro, where is this drain?"

That's service with smiley.

Author: Sandhya Soman

Kozhikode IAS Officer Invited Common People To Clean A Lake, For A Biryani Treat: The Logical Indian

KOZHIKODE: N Prasanth IAS from Kozhikode has a inspiration following on social media for many of his innovative ways to motivate and pull up people for a social cause. M Prasanth invited people of Kozhikode to clean the 14 acre Pisharikavu pond in Koyilandy of water hyacinth and slush via a Facebook post and promised to offer delicious sumptuous Malabar Biryani in return as a reward. Moreover, the post assured the sanction of money to hire water pumps as well.

In response to his call, 750 people gathered on the Republic Day to clean the pond. And as promised they were treated with the Biryani cooked alongside the pond. According to the Collector, cleaning a 57 mile pond was a Herculean task but the gracious support from the people made it a huge success.

Since the time he was appointed as the District Collector last year in February Prashanth  has accumulated a huge fan following on Facebook turning a total eye candy for the people , the very medium he utilizes to discuss schemes, plans and crowd sourced campaigns.

N Prasanth admits that “being on social media makes administration more transparent, seamless, fast, publicly accountable, and ‘informal'”, he was quoted as saying to the Indian Express. “The people are out there in social media, so we need to be there. It’s as simple as that. Pasting notices on the notice boards of the village office is no longer the way to reach out to the public. Social media as a platform makes administration more transparent, seamless, fast, publicly accountable, and ‘informal’,” said Prasanth in September.

Among other popular campaigns by Prasanth include “Operation Sulaimani “catering to the matters like hunger and poverty aimed at feeding the poor in collaboration with several NGO’s and charity bodies.

The Logical Indian Community appreciates N Prasanth for his efforts to incentivize collective participation of people. People’s participation has always done wonders, it high time the district’s leverages Social Media to its advantage in mobilising people and completing projects.


Author: Gauri Bhansal

Friday, February 5, 2016

സാമൂഹ്യ സാംസ്‌കാരിക സംഘടനകൾക്ക് സ്വാഗതം

വിവിധ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഒട്ടേറെ സംഘടനകളും കൂട്ടായ്മകളും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലുണ്...

Posted by Collector, Kozhikode on Friday, February 5, 2016

All active social and cultural organisations are welcome

There are a large number of social and cultural organizations involved in one voluntary work or other in Kozhikode...

Posted by Collector, Kozhikode on Friday, February 5, 2016

Mental Health Centre basks in positive changes

The Hindu 04/02/2016

Posted by Collector, Kozhikode on Friday, February 5, 2016

Thursday, February 4, 2016

World Cancer Day

നമുക്ക്‌ കാൻസറിനെതിരെയുള്ള യുദ്ധം തുടരാം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന കാൻസറുകളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം തുടക്കത്തിൽ കണ്ടു പിടിച്ചാൽ ...

Posted by Collector, Kozhikode on Thursday, February 4, 2016

Wednesday, February 3, 2016

Again on mosquitoes

കോഴിക്കോട്ടെ കൊതുക് പണ്ടേ പ്രസിദ്ധമാണെന്നാണു പഴമക്കാർ പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ കൊതുക് മലമ്പനിക്ക് പുറമേ ഡങ്കി പനിയും കൊ...

Posted by Collector, Kozhikode on Wednesday, February 3, 2016

പങ്കാളിത്തമാണ് വിജയത്തേക്കാൾ പ്രധാനം

നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ, കൂടുതൽ ഉയരത്തിൽ, കൂടുതൽ കരുത്തോടെ!!!ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇത്രയും ഭംഗിയായി ദേശീയ സ...

Posted by Collector, Kozhikode on Tuesday, February 2, 2016

Tuesday, February 2, 2016

E- toilet facility back in city

Monday, February 1, 2016

The future of Kozhikode, in safe hands..!!

Fulaij and his friends realize that life is fragile. They say that they know the value of time. This group students is...

Posted by Collector, Kozhikode on Monday, February 1, 2016

ജീവിതത്തിന്റെ ക്ഷണികതയും സമയത്തിന്റെ വിലയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ കുട്ടികൾ

കിടപ്പിലായ രോഗികളെ വീട്ടിൽ സന്ദർശിച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു, അവരിൽ ചിലരുടെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവുകൾ വഹിക്കാനായി ഒഴി...

Posted by Collector, Kozhikode on Sunday, January 31, 2016

Saturday, January 30, 2016

Serving the people makes Prashanth Nair a local hero: The Times Kuwait

KOZHIKODE: Young and energetic Kozhikode district collector, Prashanth Nair, has achieved somewhat of an iconic status among residents of the district with his form of participatory and transparent governance.

Kozhikode formerly known as Calicut is the second largest city in Kerala and is one among the 14 districts of the state. The city has age-old trade ties with the Arab world and Portuguese explorer Vasco Da Gama landed first in this port city in 1498.

Prashanth Nair was the chief guest during his visit to Kuwait to attend the Kozhikode Fest 2016 celebrations held by members of the district to promote culture and art.

Speaking to The Times Kuwait in an exclusive interview, Prashanth Nair or more fondly called Collector Bro, points out that he is doing nothing new in his governance strategies except putting theory into practice.  “Participatory governance is the way forward and we can only hope for times when we have more people participating and getting involved in governance.”

Since taking over a year ago, Prashanth has been credited with many social welfare schemes that involve public and government including the most popular ‘Operation Sulaimani’ to ensure food for the needy.

Named after the iconic spiced tea of the region, Operation Sulaimani is aimed at making the city hunger free, it is a decentralised participatory project to address hunger in urban areas. Beneficiaries of the project are people who are in the city and cannot afford to buy a meal for whatever reason. They can be a destitute person without money, a student who lost her lunch box or a traveller who finds that he does not have enough money in his wallet. Meal coupons distributed by the project are honored by several restaurants in the city and the person is treated like any other guest. The coupons are then reimbursed from an account maintained by the implementing agency.

Prashanth’s attempt to reach out and seek participation from the residents of the district has resulted in outstanding results. The Facebook page ‘Collector Kozhikode’ that he personally handles has more than 170,000 followers.

Social media is the way forward, he says adding that the people have responded positively with an excellent response. “You can’t go just by traditional governance and administration, and social media, as an addition to existing forum to reach out to people, is yielding excellent results.”

Just recently he managed the envious task of getting the public to clean a huge pond by themselves in exchange for a plate of tempting biryani. When he announced proudly on his official Facebook page that people coordinated to cleanse the 14-acre Pisharikavu pond in Koyilandy of water hyacinth and slush — a feat that he describes as not that easy, it was the participatory governance he spoke about.

Crowd-funded campaigns like these are giving him an almost cult-like following in the district. Prashant has brought with him a lot of energy and drive that the young generation are easily identifying with.

On whether he is facing resistance with such an innovative format of governance he quips, “People who are scared of transparency and speed in administration have a problem,” but he is quick to add that resistance will be subdued in due course when the benefits are seen.

On his future scope of action, Prashanth indicates that his utmost priority is to take care of the weakest sections of society. “People with mental health, the destitute, orphanages and old-age homes all need support,” he says. Making people more compassionate in the new generation, where everyone seems to be self-centered is a challenge, the government has a role in giving leadership to these initiatives, he adds.


Author: Reaven D’Souza

ഹമ്പട പഹയാ !!

സർക്കാർ ഓഫീസുകളെ പറ്റി പലപ്പോഴും പരാതികൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. കഴിവുകേട്, മോശമായ പെരുമാറ്റം അങ്ങിനെ പലതും. പക്ഷെ സർക്കാർ മേഖലയി...

Posted by Collector, Kozhikode on Saturday, January 30, 2016

Let us eradicate Leprosy

കുഷ്ഠം നമ്മൾ ഏതാണ്ട് മറന്നുകഴിഞ്ഞ രോഗമാണ്. പക്ഷെ അങ്ങിനെ മറക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണു ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പറയുന്നത്. വെറുതെ പറയുന...

Posted by Collector, Kozhikode on Friday, January 29, 2016

ജനുവരി 30; രക്തസാക്ഷി ദിനം

രക്ത സാക്ഷികൾക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ. സ്വന്തം ജീവൻ കൊണ്ടു അവർ വില നൽകിയ സ്വാതന്ത്ര്യവും സമാധാനവുമാണ് നമ്മുടേതെന്നു നമുക്ക് ഓർമ...

Posted by Collector, Kozhikode on Friday, January 29, 2016

Friday, January 29, 2016

National School Athletics Championship

ദേശീയ സ്കൂൾ കായിക മേളക്ക്‌ കോഴിക്കോട്ടെത്തുന്ന പ്രതിഭകൾക്ക്‌ സ്വാഗതംLet us welcome athletes who are here in Kozhikode for the National School Athletic Meet!#CompassionateKozhikode

Posted by Collector, Kozhikode on Thursday, January 28, 2016

Thursday, January 28, 2016

This District Collector In Kerala Offered Biriyani To Volunteers Who Helped Clean Up A Lake: indiatimes

KOZHIKODE: Prashanth Nair, the district collector of Kozhikode in Kerala felt it was necessary to clean up an abandoned water body in the district to harvest rainwater. And what did he do? He posted the idea on the official Facebook of the district collector calling on volunteers. 

The reward... some mouth watering 'Kozhikode Biriyani'.

What happened next may sound like surprising to any outsiders, but not to the people of Kozhikode. 
On January 26th, some 750 people, mostly youth turned up to clean the Pisharikavu lake in Koyilandi. The 14 acer water body was cleaned up in a day.

And as promised the collector served them with some really good 'Kozhikode Biriyani'. He even posed for selfies with the volunteer. 

This is not the first time, Prashanth Nair, has been able to bring together hundreds of youth for be it cleaning the Kozhikode Beach or arranging food for the poor.

Just a post in Malayalam on his page, which now has over 160,000 likes and he gets the job done.
Prashanth who is really active on Facebook uses it to reach out to his 'fans' who fondly call him 'Collector Bro'. And don't be surprised if you get a reply to your comment from the 'bro' himself, that too in typical 'buddy language'.

The 35-year old has a Superman image among his followers... quite literately.

Going though the comments on his page, one can see how proud people of Kozhikode are about their 'collector bro' while people from other districts want him to be the collector of their districts too!

Well done bro...


Author: Bobins Abraham

This Collector Made People in Kozhikode Clean a Pond. Here’s How He Did It: The Better India

KOZHIKODE: This time, he made an offer which Kozhikode’s residents couldn’t refuse. He recently posted a message on his Facebook page asking people of Koyilandy in the district to help clean a 14-acre pond filled with water hyacinth and slush. And in return, he promised them a plate of Kozhikode’s famous Malabar biriyani.

The money for providing biriyani was taken out of the district administration’s drought prevention fund.

Prashant, who is very popular on social media, has always batted for the need to keep water bodies clean. His followers fondly call him “Collector Bro”. And has 1, 69, 273 likes on Facebook.

Known for his innovate ideas, Prashant launched a campaign called ‘Operation Sulaimani’ in 2015. Through the scheme, poor people in the city could eat at restaurants by producing food coupons given by the district administration.

In response to his call, quite a few volunteers got together to clean up the 14-acre Pisharikavu pond. And Prashant took to Facebook to thank them all.

Author: Meryl Garcia

Kozhikode District Collector gets local water body cleaned in exchange of free biryani; public happily oblige: IBN live

KOZHIKODE: IAS officer Prasanth Nair has been known for bringing innovative ideas to get work done in Kozhikode district of Kerala. Recently, the Dictrict Collector asked locals to Pisharikavu lake in Koyilandy in exchange of; yes, a sumptuous plate of Kozhikode special biryani. Needless to say, locals happily obliged.

Nair on 26th January posted on Facebook that how the cleaning of the lake, which was polluted and covered with slug and water hyacinth, was a daunting task and how volunteers together managed to clean it. "Congratulations to all the volunteers who got together this morning to clean up the Pisharikavu lake in Koyilandy. Cleaning up a 57,000 square meter water body is not a small deal!"

The Biryani was funded by the a portion of the drought prevention fund of the district administration. Nair had mentioned in an earlier post on Facebook that maintenance of water bodies is essential for prevention of drought.

The District Collector is known for bringing innovative ideas for civil improvement in the area and has earned a huge fan following for his good work. Popularly known as 'Collector Bro', Nair is known to encourage crowd funded events.


Author: IBN live

Wednesday, January 27, 2016

Mental Health Centre Calling

കരുണാർദ്രം കോഴിക്കോട് പ്രവർത്തകർ മനസികാരോഗ്യകെന്ദ്രത്ത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടു തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു മാസത്തിലെറെയായി. അടു...

Posted by Collector, Kozhikode on Wednesday, January 27, 2016

Kozhikode IAS officer does it again: Now offers biriyani to clean water body : The Indian Express

KOZHIKODE: An IAS officer in Kerala, who has often been in the news for his ingenious campaigns to improve public amenities and increase youth engagement, is back with a new formula.

Prashanth Nair, district collector of Kozhikode, managed the envious task of getting the public to clean a huge pond by themselves in exchange for: yes, a plate of tempting biryani. The young officer announced proudly on his official Facebook page that people coordinated to cleanse the 14-acre Pisharikavu pond in Koyilandy of water hyacinth and slush — a feat that he describes as ‘not that easy.’

In exchange, he got them stomach-full of sumptuous Malabar biryani, money for which was taken out of the drought prevention fund of the district administration. Prashanth had announced earlier on his Facebook page that water conservation and maintenance of ground water level were critical to prevention of drought in summers.

Crowd-funded campaigns like these are at the heart of what Prashanth wants to do in Kozhikode: building up a ‘compassionate’ population in the district which looks after one another. In an interview in September last year, Prashanth told IndianExpress.com, “I wish to see a compassionate population in my district, people who care for each other. Our focus should shift from structures and concrete to people.” Prashanth, who has an almost cult following in Kozhikode, is a social media darling with his Facebook page amassing more than 1,60,000 ‘likes’ in less than a year’s time. He is addressed by his followers as ‘collector bro’, a term they use with a lot of respect and admiration for his work. Perhaps the best proof of their love for him is this: a Facebook comment in which someone asks him, “can you become the collector of all the districts?” “The people are out there in social media, so we need to be there. It’s as simple as that. Pasting notices on the notice boards of the village office is no longer the way to reach out to the public. Social media as a platform makes administration more transparent, seamless, fast, publicly accountable, and ‘informal’,” said Prashanth in September. Before being posted as the district collector last year, Prashanth was secretary to the state Home Minister. In Kozhikode, some of Prashanth’s popular campaigns include ‘Operation Sulaimani’, a decentralised participatory project to address urban hunger and poverty. The IAS officer also takes special interest in organising cultural programmes and has written-directed a short film for the state government.


Author: Vishnu Varma

Kozhikode collector promises to give people biriyani if they help clean a city pond: Scroll.in

KOZHIKODE: District Collector of Kozhikode Prashanth Nair convinced the people of his constituency to clean a large pond by themselves in exchange for a plate of biriyani. He announced on his Facebook page that people had coordinated to clear the 14-acre pond filled with water hyacinth and slush. The money used to feed all the volunteers was taken out of the drought prevention fund of the district administration, The Indian Express reported.

Nair is known for pushing such crowdsourced campaigns, which he says will build a compassionate population in Kozhikode. The IAS officer’s social media popularity stems from his belief that now, such platforms are the most effective way to reach people. “People are out there on social media, so we need to be there. Pasting notices on the notice boards of the village office is no longer the way to reach out to the public. Social media as a platform makes administration more transparent, seamless, fast, publicly accountable, and informal,” he said.

Author: Scroll Staff
Original Article

Tuesday, January 26, 2016

കൊയിലാണ്ടിക്കാർ ചില്ലറക്കാരല്ല; കുളം കോരൽ കൊല്ലം ചിറയിലും

14 ഏക്കർ വിസ്തീർണം വരുന്ന ഒരു ചിറ വൃത്തിയാക്കുക എന്നത് ചില്ലറ കളിയല്ല. പക്ഷെ കൊയിലാണ്ടിക്കാരും ചില്ലറക്കാരല്ല .ചെയ്യ...

Posted by Collector, Kozhikode on Tuesday, January 26, 2016

Happy Republic Day

Monday, January 25, 2016

കലാമാമാങ്കം ജയിച്ച് വരുന്നവർക്ക് അഭിനന്തനങ്ങൾ..!!

കലാമാമാങ്കം ജയിച്ച്‌ വരുന്ന വീരന്മാർക്കും വീരാംഗനമാർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ! ജയമല്ല പ്രധാനം എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ... കല ആസ്വദിക്കാൻ മനസ്സുള്ള സഹൃദയരാണ്‌ നാളത്തെ നല്ല മനസ്സുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ അടിത്തറ

Posted by Collector, Kozhikode on Monday, January 25, 2016

Koz Corp to make e-services effective

Voters’ day fete today: The Hindu

KOZHIKODE: District Collector N. Prasanth will inaugurate the National Voters’ Day celebrations in Kozhikode district on Monday. Singer Sreya Jayadeep, will be the chief guest at the programme, to be held at St. Joseph’s College, Devagiri. The identity card of newly enrolled voters from the area too will be distributed on the occasion.

Staff Reporter

Sunday, January 24, 2016

മാനാഞ്ചിറയിൽ മനോഹാരിത നിറയ്ക്കാൻ 'നിറവ്‌'

Malayala Manorama 24.01.2016

Posted by Collector, Kozhikode on Saturday, January 23, 2016

Saturday, January 23, 2016

Welcome to Kozhikode Ronaldinho

നാഗ്ജി ഫുട്ബാൾ മത്സരം ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർ ഫുട്ബാൾ ഇതിഹാസം റൊണാൾഡിഞ്ഞോ ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ട് ആറു മണിക്ക് കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത്...

Posted by Collector, Kozhikode on Saturday, January 23, 2016

Friday, January 22, 2016

കോഴിക്കോട് മാരത്തോൺ 2016

Compassionate Kozhikode എന്ന സന്ദേശവുമായി ഈ വരുന്ന ഫെബ്രുവരി 28ന് കോഴിക്കോട് നടക്കുന്ന മിനി മാരത്തോണിന്റെ ഏഴാം അധ്യായത്...

Posted by Collector, Kozhikode on Friday, January 22, 2016

Calicut Marathon 2016

Come this February, Calicut will run to support the cause of “Compassionate Kozhikode”. Join thousands of runners at the...

Posted by Collector, Kozhikode on Friday, January 22, 2016

പൂളാടിക്കുന്ന് - വെങ്ങളം ബൈപാസ് ഉദ്ഘാടനം

Malayala Manorama 22.01.2016

Posted by Collector, Kozhikode on Thursday, January 21, 2016

The renovation of the Government Mental Health Centre at Kuthiravattom will begin in February.

According to Minister for Social Justice and Panchayats M.K. Muneer, a Rs.30-crore master plan has been prepared for the renovation of the hospital which is struggling due to space congestion and lack of many facilities for a long time. The administrative sanction for the Rs.10-crore first instalment will be given soon. The remaining Rs.20 crore will be sourced from social and voluntary organisations under the leadership of Dr. Muneer.

The work will be carried out by a special committee and the Hospital Development Authority headed by District Collector N. Prashanth.

Earlier, the staff had presented their ideas to the Minister and District Collector regarding the requirements of the centre, the beautification of the premises and other details they had worked out.

The services of a reputed architect have been made available for the project, for which the funds have been sourced from the public, Medical Superintendent of the centre N. Rajendran told The Hindu .

The area survey for the project has been completed, and the architect has made his own observations regarding it, Dr. Rajendran added.

In July 2015, a special committee consisting of the District Collector, District Medical Officer and the Medical Superintendent was formed to prepare a report on the steps to raise the centre to international standards.

In April 2015, the National Human Rights Commission Acting Chairman Cyriac Joseph, who visited the centre, pointed out that the hospital lacked adequate facilities and that it was over-crowded. He had advised repair and maintenance of many wards on a war-footing and to take steps for renovation.

The commission had also suggested measures to rehabilitate the patients who were fit to be discharged.

Staff Reporter
Original Article

Wednesday, January 20, 2016

കോഴിക്കോടൻ ഇതിഹാസങ്ങൾ: ജോൺസൺ

എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ അലങ്കാരത്തിനു പകരം വെളിച്ചത്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അടുത്ത കാലത്താണ്. പക്ഷെ പെരുവണ്ണാമൂഴിക്കാര...

Posted by Collector, Kozhikode on Wednesday, January 20, 2016

Legends of Kozhikode: Johnson

LED lights are now widely used for light. A villager from Kozhikode had called a press conference to draw attention to...

Posted by Collector, Kozhikode on Wednesday, January 20, 2016

Tuesday, January 19, 2016

A Patient's Famly

A patient from Trichur got operated in Kozhikode Medical College hospital yesterday. Nothing unusual as he is an inmate...

Posted by Collector, Kozhikode on Tuesday, January 19, 2016

ഒരു രോഗിയുടെ ബന്ധുക്കൾ

തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നുമുള്ള ആ ചേട്ടന്റെ ഓപറേഷൻ ഇന്നലെ കോഴിക്കോട്‌ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടന്നു. ചേട്ടൻ കോഴിക്കോട്‌ മാനസികാരോഗ്യ കേന...

Posted by Collector, Kozhikode on Tuesday, January 19, 2016

Monday, January 18, 2016

Kerala Literature Festival

The first Kerala Literature Festival to be hosted by Kozhikode. (4th to 7th February, 2016)Come, experience Kerala,...

Posted by Collector, Kozhikode on Sunday, January 17, 2016

മാലിന്യ സംസ്കരണം : ഷോര്ട്ട് ഫിലിം റിയാലിറ്റി ഷോ

മാലിന്യ സംസ്‌ക്കരണത്തില്‍ ജനങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്തത്തെ കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ദൂരദര്‍ശനുമായി ...

Posted by Collector, Kozhikode on Sunday, January 17, 2016

Sunday, January 17, 2016

Discovering Compassion within us

Compassionate Kozhikode is an initiative that strongly believes in "doing things" silently and hence there is absolute...

Posted by Collector, Kozhikode on Sunday, January 17, 2016

Saturday, January 16, 2016

Are you a good teacher? Can you help us?

എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ അടുത്ത് വരികയാണ്.കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പരീക്ഷയാണ്. പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള കുട്ട...

Posted by Collector, Kozhikode on Saturday, January 16, 2016

Friday, January 15, 2016

Army Day

Musical Evening

മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഇന്നലത്തെ സംഗീത സായാന്ഹം മനോഹരമായിരുന്നു. ദേവഗിരി ആര്ട്സ് ക്ലബ്ബിന് ഒരായിരം നന്ദിThank you...

Posted by Collector, Kozhikode on Thursday, January 14, 2016

ചിത്ര പ്രദർശനം

Deccan Chronicle 15/01/2016ടൗൺ ഹാളിനടുത്തുള്ള ലളിതകലാ അക്കാദമി ഹാളിലാണു നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഈ ചിത്ര പ്രദർ ശനം. ഇത് നാളെയും കൂടിയേ ഉള്ളൂ.

Posted by Collector, Kozhikode on Thursday, January 14, 2016

Thursday, January 14, 2016

മലമ്പനി പ്രതിരോധനം

പ്രശ്നം ഗുരുതരമാണ്. മലമ്പനി പടരുന്നത് തടയാനും വരാനിരിക്കുന്ന ഡെങ്കി പ്രതിരോധിക്കാനുമായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് കഠിന പ്രയത്നത്തില...

Posted by Collector, Kozhikode on Wednesday, January 13, 2016

Wednesday, January 13, 2016

Innovation Club Inaugurated

കോഴിക്കോട്‌ ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഇന്നൊവേഷൻ ക്ലബ്ബുകളുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം ഇന്നു സിൽവർഹിൽസ് ഹയർ സെക്കണ്ട...

Posted by Collector, Kozhikode on Tuesday, January 12, 2016

Collector N Prasanth opens Innovation Club: Deccan Chronicle

 
KOZHIKODE: District collector N. Prasanth on Tuesday inaugurated the district-level Innovation Club at Silver Hills School.

The project aims at encouraging students to think of innovative concepts and technology that can bring in fast changes in the society.

“The base of all innovations and inventions are creative thinking with endless and independent research,” he said.

He pointed out that the core of creativity is the continual process of asking doubts and through innovation club, students should develop quest to know about everything around them.

“Our students stop blindly accepting the things people communicate and start doing research and remove all their doubts,” he said.

The club, under State Innovation Council and district administration, will conduct innovation fair in two phases. Some 257 educational institutions were identified for starting Innovation Club in the district.

Each club will have a voluntary teacher as a programme officer and a 15-member student executive. Students are selected based on their aptitude and passion.

They should be active members in any of the existing clubs in the institution like Nature Club, Science Club, Mathematics Club, Students Police Cadet, etc.

The club will be formed in 24 colleges, 28 vocational higher secondary schools, 181 higher secondary schools, seven technical education institutes and 12 high schools.

Deccan Chronicle

Tuesday, January 12, 2016

Kerala Literature Festival

The first Kerala Literature Festival to be hosted by Kozhikode. (February 4th to 7th, 2016)Come, experience Kerala, experience the magical world of letters and thoughts...

Posted by Collector, Kozhikode on Sunday, January 17, 2016

Clarification to be sought from govt. on land acquisition rules: The Hindu


Utilisation of Rs. 29 cr. allotted for widening of Mananchira-Vellimadukunnu stretch of NH

District-level meeting to review the progress of the Kozhikode City Road Improvement Project (KCRIP) on Monday decided to seek a clarification from the State government on the utilisation of the recently released Rs. 29 crore allotted for the widening of the Mananchira- Vellimadukunnu stretch of the National Highway.

The meeting chaired by Minister for Social Justice and Panchayats M.K. Muneer said that the new rules framed by the government based on the Land Acquisition Act, 2013, required the acquisition authority to conduct a social impact study as well as constitution of a committee comprising Revenue officials and elected representatives to look into the utilisation of funds for mega projects.

The government has allotted Rs 29 crore for two purposes. About Rs 25 crore is to acquire land and the remaining Rs.4 crore to construct a compound wall to prevent encroachments on government land falling in the alignment of the national highway.

However, this amount is yet to be released to the Revenue Department though the Public Works Department has received a Letter of Credit from the government on the payment. In any case, the amount would be used to acquire land by February, official sources said.

At present, the Revenue Department has received Rs 25 crore as first tranche and another installment of Rs 10 crore for the road widening project. The first tranche had been used to acquire land at the Malaparamba junction. The Revenue department had also taken into government possession about 40 shops at the junction.

It was decided to use the amount to acquire the land between the Additional District Magistrate‘s (ADM) Bungalow and IQRAA Hospital, considered to be narrowest stretches along the 8.4-km Mananchira- Vellimadukunnu road.

Now the Rs 10 crore would be used exclusively to complete the land acquisition of ADM Bungalow- Christ Hall- IQRAA Hospital stretch of Malaparamba junction. The land required is 6,356 sq.m (1.57 acres) for the junction.

But the Revenue Department had not been able to rehabilitate the shop keepers. Already the shops at the Malaparamba junction had been demolished, officials said.

A.Pradeepkumar, MLA; District Collector N. Prasanth; Kerala Road Fund Board (KRFB) general manager Sudarsanan Pillai, KRFB coordinator K. Lekha; Special Tahsildar (KCRIP and Land Acquisition) N. Ramla and PWD officials took part in the meeting.

New rules require the acquisition authority to conduct a social impact study

Biju Govind
Original Article