Wednesday, October 28, 2015

പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘന നടപടികൾ ശക്തമാക്കുന്നു

പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനംനടപടികൾ ശക്തമാക്കുന്നു പൊതു സ്ഥലങ്ങള്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വൃത്തികേടാക്കു...

Posted by Collector, Kozhikode on Tuesday, October 27, 2015

No comments:

Post a Comment