Tuesday, October 6, 2015

One more appeal to Mobile Application Developers


റോഡപകടങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിനു നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അപമാനകരവും സങ്കടകരവുമായ ഒന്നാം സ്ഥാനമാണുള്ളത്. ഇതിൽ ബസ്സുകളുടെ മരണ...
Posted by Collector, Kozhikode on Monday, October 5, 2015

No comments:

Post a Comment