Wednesday, February 3, 2016

Again on mosquitoes

കോഴിക്കോട്ടെ കൊതുക് പണ്ടേ പ്രസിദ്ധമാണെന്നാണു പഴമക്കാർ പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ കൊതുക് മലമ്പനിക്ക് പുറമേ ഡങ്കി പനിയും കൊ...

Posted by Collector, Kozhikode on Wednesday, February 3, 2016

No comments:

Post a Comment