Thursday, February 4, 2016

World Cancer Day

നമുക്ക്‌ കാൻസറിനെതിരെയുള്ള യുദ്ധം തുടരാം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന കാൻസറുകളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം തുടക്കത്തിൽ കണ്ടു പിടിച്ചാൽ ...

Posted by Collector, Kozhikode on Thursday, February 4, 2016

No comments:

Post a Comment