Saturday, March 12, 2016

Laurel from Berlin for Kozhikode

ലോകത്തിൽ സന്ദർശ്ശിക്കപ്പെടേണ്ടതും അനുഭവിച്ചറിയേണ്ടതുമായ 50 നഗരങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ കോഴിക്കോടാണു എന്നാണു ആഗോള ടൂറിസ്ം ര...

Posted by Collector, Kozhikode on Friday, March 11, 2016

No comments:

Post a Comment