Tuesday, January 26, 2016

കൊയിലാണ്ടിക്കാർ ചില്ലറക്കാരല്ല; കുളം കോരൽ കൊല്ലം ചിറയിലും

14 ഏക്കർ വിസ്തീർണം വരുന്ന ഒരു ചിറ വൃത്തിയാക്കുക എന്നത് ചില്ലറ കളിയല്ല. പക്ഷെ കൊയിലാണ്ടിക്കാരും ചില്ലറക്കാരല്ല .ചെയ്യ...

Posted by Collector, Kozhikode on Tuesday, January 26, 2016

No comments:

Post a Comment