Friday, January 8, 2016

ജലസമ്പത്ത് സംരക്ഷണം

സ്വന്തം നാട്ടിലെ ജലസമ്പത്ത്‌ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുന്നവർക്ക്‌ ഒരു ഹേതു വന്നു പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വരൾച്ച പ്രതി...

Posted by Collector, Kozhikode on Friday, January 8, 2016

No comments:

Post a Comment