Thursday, December 10, 2015

ഇന്നു മനുഷ്യാവകാശ ദിനം

ഇന്നു മനുഷ്യാവകാശ ദിനം. നമുക്കും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്കും അന്തസ്സായി ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെപ്പറ്റി ഒന്നു കൂടി ഓർമ്മിക...

Posted by Collector, Kozhikode on Wednesday, 9 December 2015

No comments:

Post a Comment