Saturday, September 5, 2015

എല്ലാ ബസ്സുകള്‍ക്കും റൂട്ടുകള്‍ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഏകീകൃത നമ്പറിംഗ് സമ്പ്രദായം


സ്‌റ്റോപ്പിലേക്ക് പാഞ്ഞുവരുന്ന ബസ്സിന്റെ ബോര്‍ഡ് കഷ്ടപ്പെട്ട് വായിച്ചു തീരുമ്പോഴേക്കും ബസ് കടന്നുപോകുന്ന ദുരവസ്ഥ ഇനിയുണ്...
Posted by Collector, Kozhikode on Friday, September 4, 2015

No comments:

Post a Comment