Monday, April 13, 2015

വിഷ്‌ യു എ ഹാപ്പി വിഷു!

വറ്റുന്ന നീർച്ചാലുകളും കിണറുകളും. കാലം തെറ്റി പൂക്കുന്ന കൊന്നമരം. എന്നാലും വിഷ്‌ യു എ ഹാപ്പി വിഷു!വരും വർഷങ്ങളും വിഷുദി...

Posted by Collector, Kozhikode on Monday, April 13, 2015

No comments:

Post a Comment