Tuesday, September 22, 2015

മറവി രോഗ ദിനം Alzherimer's Day Sept 21

ഓരോ 68 സെക്കന്റിലും ലോകത്ത്‌ ഒരാൾ മറവി രോഗത്തിനു ഇരയാകുന്നു എന്നാണു കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്‌. കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗത്തിന്...

Posted by Collector, Kozhikode on Monday, September 21, 2015

No comments:

Post a Comment