Friday, January 15, 2016

ചിത്ര പ്രദർശനം

Deccan Chronicle 15/01/2016ടൗൺ ഹാളിനടുത്തുള്ള ലളിതകലാ അക്കാദമി ഹാളിലാണു നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഈ ചിത്ര പ്രദർ ശനം. ഇത് നാളെയും കൂടിയേ ഉള്ളൂ.

Posted by Collector, Kozhikode on Thursday, January 14, 2016

No comments:

Post a Comment